Aplikace GD-04 se základním modulem GD-04
se základním modulem GD-04
  se zálohovacím zdrojem GD-04A
s modulem detekce DTMF GD-04D
s rádiový modulem GD-04R
  Chci informaci o problému nebo poplachu
 • Vhodné pro předání informace o výpadku kotelny, technologie ...
 • Vhodné i pro starší ústředny Jablotron, ale i jiné, které nemají možnost instalace GSM komunikátoru
 

Co musím udělat:

Jak to zapojím:

Poplachový výstup připojím na vstup A a GND v GD-04.
Na Davida, v němž mám vloženu funkční SIM kartu, odešlu nastavovací SMS pro nastavení textů a telefonních čísel

    PC, ATA, poplach, DTA,
    PC, TNA, 710123456
Pokud jsem schopen odlišit na výstupech ústředny např. požární poplach, připojím tento výstup na vstup B a GND v Davidovi.
Na Davida odešlu nastavovací SMS

    PC, ATB, pozar
    PC, TNB, 710123456
 
Pokud chcete zajistit funkci i při výpadku elektrické sítě, použijte GD-04A zálohovací víko nebo Davida za zálohovaného zdroje (např. zabezpečovací ústředna)
  Chci detekovat zaplavení, vytečení pračky …
 • Ke GD-04 mohu použít detektor zaplavení např. LD-63HS.
 • Lze použít jakýkoli (i plovákový) snímač s kontaktním výstupem.
 

Co musím udělat:

Jak to zapojím:

Výstup z detektoru zaplavení připojíme na vstup A a GND v GD-04.
Na Davida, v němž mám vloženu funkční SIM kartu, odešlu nastavovací SMS pro nastavení textů a telefonních čísel

    PC, ATA, zatopeni, DTA,
    PC, TNA, 710123456
Pokud se mi současně spouští i čerpadlo, mohu si nechat poslat informaci i o odčerpání vody.
Na Davida odešlu nastavovací SMS

    PC, ATA, zatopeni, DTA, voda vycerpana
    PC, TNA, 710123456
 
Mohu nechat posílat informace o výpadku čerpadla (odpojení motorové ochrany z pomocného kontaktu).
 •    PC, DTB, porucha cerpadla
 •    PC, TNB, 710123456
  Chci zapnout zavlažování
… a taky zapnout doma klimatizaci – je tropický den
 

Co musím udělat:

Jak to zapojím:

Kontakt relé X připojím na spínání závlahového systému.
Kontakt relé Y připojím na spínání klimatizace v domě.
Na Davida, v němž mám vloženu funkční SIM kartu, odešlu nastavovací SMS pro nastavení textů a telefonních čísel

    PC, ARX, Zapni zavlahu, DRX, Vypni zavlahu

    PC, ARY, Zapni klimatizaci, DRY, Vypni klimatizaci
Může být výhodné závlahu sepnout na předem definovaný čas (třeba na hodinu – tedy 3600 sekund). Proto pošleme nastavovací SMS

    PC, TMX, 3600
   Povelem (SMS) Zapni zavlahu poběží zavlažování na hodinu. Posláním SMS Zapni klimatizaci spustíme klimatizace, zatímco SMS Vypni klimatizaci ji odstaví.
 
   Po sepnutí závlahy na přednastavený čas lze, kdykoli před doběhnutím času zavlažování, přerušit povelem Vypni zavlahu.
  Chci ovládat garážová vrata prozvoněním
 • ovládání mne nebude nic stát, David hovor odmítne a provede to, co je nastaveno.
 • neznámá (neuložená) čísla jsou Davidem odmítnuta bez jiné reakce
 

Co musím udělat:

Jak to zapojím:

Kontakt relé X připojím k ručnímu ovládání vrat (předpokládejme, že je potřeba 2s dlouhý stisk - impuls)
Na Davida, v němž mám vloženu funkční SIM kartu, odešlu nastavovací SMS pro nastavení telefonních čísel oprávněných ovládat prozvoněním.

    PC, ADX, 71012456
– výstup X bude reagovat na prozvonění jen z tohoto čísla
    PC, ADX, 71012456, 710456789
– výstup X bude reagovat na prozvonění z těchto čísel. Čísel může být až 50!
    PC, TMX, 2 – nastavím dobu sepnutí po prozvonění
 
   Pokud je 50 čísel málo (vjezd do společných garáží) lze dalších 50 čísel nastavit pro výstup Y. Oba výstupy se pak zapojí paralelně..
  Chci ovládat závoru parkoviště před firmou

 • zaměstnanci budou mít vjezd volný - neomezený
 • nevyužívanou část parkoviště nabídnu jako placené stání s kreditem počtu vjezdů
 

Co musím udělat:

Jak to zapojím:

Výstup - kontakt relé X připojím k ovládání závory (předpokládejme, že je potřeba 2s dlouhý stisk - impuls).
Na Davida, v němž mám vloženu funkční SIM kartu, odešlu nastavovací SMS pro nastavení telefonních čísel, oprávněných ovládat závoru.

    PC, ADX, 710123456, 710456789
- čísla zaměstnanců - bez omezení počtu přístupů.

    PC, TMX, 2 - nastavím 2s impuls pro výstup X
Pokud chci nabídnout omezený počet vjezdů např. předplatné na placené parkoviště, lze každé z čísel, kterému umožním ovládání prozvoněním přidat počet vjezdů.

    PC, LDX, 710123456, 9, 710456789, 30 - závora bude reagovat na prozvonění z těchto čísel tak, že prvnímu číslu umožní 9 vjezdů a druhému 30 vjezdů
 
   Nastavím si ještě Servisní číslo a přijde mi upozornění, že byl vyčerpán kredit vjezdů prozvoněním z tohoto čísla. Tak budu moci po domluvě s uživatelem nastavit nový kredit vjezdů.
  Chci ovládat plnění vodojemu ze studny

 • Provoz dvou GD-04 (ovládání jedné druhou) - přenos informace
 • Náhrada kabelového propojení spolehlivou bezdrátovou cestou
 

Co musím udělat:

1. GD-04 vodojem

   Na vstup A a GND připojím kontakt spínající poklesem na minimální hladinu
   Na vstup B a GND připojím kontakt spínající dosažením provozní maximální hladiny
Na Davida, v němž mám vloženu funkční SIM kartu, odešleme nastavovací SMS pro nastavení textů a telefonního čísla protější GD-04 u studny:

    PC,ATA,zapni cerpadlo,ATB,vypni cerpadlo

    PC, TNA, 710123456 - číslo SIM v GD-04 u studny

2. GD-04 studna


    Kontakt relé X připojím na spínání čerpadla
Na Davida, v němž mám vloženu funkční SIM kartu, odešleme nastavovací SMS pro nastavení povelů pro čerpadlo

    PC, ARX, zapni cerpadlo, DRX, vypni cerpadlo

   Aby nedošlo k přečerpání vodojemu lze nastavit maximální čas pro čerpání (sepnutí relé X) např. 30 minut

    PC, TMX, 1800 - udává se v sekundách

 

Provoz bude následující

GD-04 vodojem – hladina dosáhne minima, sepne kontakt na vstupu A a odešle se SMS zapni cerpadlo na GD-04 studna
GD-04 studna - přijde SMS sepne se relé a čerpadlo čerpá do vodojemu
GD-04 vodojem – hladina stoupne na provozní maximum, sepne kontakt na vstupu B a odešle se SMS vypni cerpadlo
GD-04 studna – přijde SMS na GD-04, relé rozepne, čerpání skončí. Je-li nastaveno časové omezení čerpání, skončí čerpání nejpozději po uplynutí časového intervalu i v případě, že SMS nepřijde (zaseknutý plovák).


 

Jak to zapojím:

 
   Pokud není k dispozici kontakt maximální provozní hladiny, lze pojistný (maximální) čas použít pro ukončení přečerpání. Volné vstupy lze také použít pro předání informace o výpadku čerpadla apod.